Stijging in Hulpvraag van Bedrijven ondanks Lage Faillissementscijfers 

Hoewel het aantal faillissementen relatief laag is, zoeken steeds meer Nederlandse ondernemers hulp bij financiële problemen. Dit jaar heeft de Belastingdienst 1.465 bedrijven doorverwezen naar Over Rood, een organisatie die met vrijwilligers werkt om bedrijven in nood te ondersteunen. 

In 2020, toen de overheid bedrijven financieel ondersteunde tijdens de lockdown, was dit aantal gedaald naar 607. Deze stijging komt ondanks de huidige recessie waar Nederland mee te kampen heeft, waarbij de economie in de eerste drie kwartalen van 2023 kromp. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in de afgelopen 12 maanden 3.123 faillissementen geregistreerd, een derde van het aantal in 2013, toen Nederland herstelde van een grote financiële crisis. 

Banken zijn ook proactiever geworden in het helpen van bedrijven met betalingsachterstanden. Dankzij de nieuwe WHOA-wetgeving kunnen rechtbanken crediteuren verplichten om samen te werken met worstelende bedrijven om een afbetalingsplan op te stellen voordat ze tot sluiting overgaan. 

Over Rood, bemand door voormalige ondernemers met ervaring in bedrijfsproblemen, meldt dat veel bedrijven het hoofd maar net boven water houden, worstelend met stijgende kosten en dalende verkopen. 

Jeroen Berends, voormalig eigenaar van een bloemenbedrijf en nu werkzaam bij de Apeldoornse vestiging van Over Rood, merkt op dat het aantal verwijzingen in het afgelopen jaar verviervoudigd is. Hij benadrukt de onwetendheid van sommige ondernemers over de gevolgen van het terugvorderen van huur, wat kan leiden tot uitzetting. 

Gé Gijssen, bedrijfsadviseur bij de Kamer van Koophandel (KvK), wordt dagelijks door tientallen mensen geconsulteerd. Vaak zijn het niet de eigenaren zelf, maar een partner of moeder die bezorgd is over belastingschulden of huurachterstanden. Soms hebben ze alleen behoefte aan een luisterend oor. 
 

Stay up to date

Sign up our newsletter to get update information, promotion and insight.

Related Article

Sparstrategien:

Sparstrategien: Ersparnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Geldverwaltung, da sie finanzielle Sicherheit bieten und die Möglichkeit bieten, unerwartete Ausgaben zu decken, ohne sich verschulden

Budgetierung und Geldmanagement

Die Budgetierung ist der Grundstein für ein effektives Geldmanagement. Durch die Erstellung eines Budgets erstellen Sie einen Finanzplan, der sicherstellt, dass Sie immer genug Geld