Een revolutie in de bankfusies: de nieuwe transparantie-initiatieven van OCC

Een toptoezichthouder die toezicht houdt op de banken in de Verenigde Staten staat op het punt nieuwe regelgeving met betrekking tot fusies en overnames (M&A) in te voeren in een poging de transparantie in het proces te vergroten. Deze stap van het Office of the Comptroller of the Coin (OCC) is een reactie op kritiek uit de sector dat toezichthouders geen transparantie hebben in hun beheer van banktransacties. Het sluit ook aan bij de verwachtingen van een toenemende consolidatie onder kleinere kredietverstrekkers die worstelen met krimpende winstmarges.

Het komende voorstel, dat naar verwachting maandag zal worden onthuld, zal een overzicht geven van de soorten fusies en overnames die waarschijnlijk goedkeuring zullen krijgen, en van de potentiële uitdagingen of obstakels die deze transacties kunnen belemmeren. Michael Hsu, de waarnemend controleur, besprak het initiatief in een interview met Reuters, waarbij hij benadrukte dat grotere transparantie gunstige deals zou kunnen bespoedigen en banken zou kunnen helpen transacties te vermijden die op regelgevende obstakels zouden kunnen stuiten.

Hsu merkte op: “Er zijn twee risico’s verbonden aan fusies: het ene is het goedkeuren van te veel fusies, wat leidt tot de goedkeuring van slechte fusies, en het andere is het goedkeuren van te weinig fusies, waardoor er geen gunstige fusies kunnen plaatsvinden. Het doel van grotere transparantie is om de nauwkeurigheid op beide fronten te bevorderen.”
De OCC houdt toezicht op de beoordeling van fusies waarbij de overnemende bank een federaal handvest heeft, en dit proces kan samenwerking met andere regelgevende instanties inhouden.
Sommige fusies stuiten op complicaties omdat de betrokken banken toezichtproblemen hebben. Aan de andere kant is de kans groter dat banken met een hoge toezichtsrating en die geen aanhoudende handhavingsproblemen hebben, goedkeuring krijgen voor hun fusie of overname. Hsu legde uit: “Veel hiervan was voorheen onuitgesproken, en het doel hier is om deze criteria te documenteren.”
Tegelijkertijd is de OCC van plan de afschaffing voor te stellen van een beleid uit 1996 dat automatisch bepaalde deals goedkeurt als de OCC er niet in slaagt binnen een bepaald tijdsbestek actie te ondernemen op de aanvraag.
Hsu zal naar verwachting maandagmiddag in een toespraak aan de Universiteit van Michigan duidelijk maken dat bankfusies “belangrijke bedrijfstransacties” zijn die expliciete goedkeuring of afwijzing door de toezichthouder vereisen.
De afhandeling van bankfusies door toezichthoudende instanties kwam onder de loep na de onrust in de bankensector vorig jaar, waarin toezichthouders reddingsovereenkomsten faciliteerden, waaronder de verkoop van First Republic Bank aan JPMorgan Chase, de grootste kredietverstrekker van het land.

De regering-Biden heeft over het algemeen blijk gegeven van een voorzichtige benadering in de richting van meer consolidatie in verschillende sectoren. Sommige progressieven uitten scherpe kritiek op de JPMorgan-deal, hoewel sommige functionarissen hebben gesuggereerd dat er wellicht meer bankfusies nodig zouden zijn.
Hsu verklaarde dat de OCC blijft samenwerken met andere banktoezichthouders en het ministerie van Justitie aan een al lang bestaand initiatief om het bredere overheidskader voor het beoordelen van bankfusies te actualiseren. Daarnaast is de OCC van plan nieuwe gegevens vrij te geven over bankfusies die haar onderzoek hebben ondergaan, en is zij van plan een rapport uit te brengen waarin het fusiebeleid wordt beoordeeld.

Stay up to date

Sign up our newsletter to get update information, promotion and insight.

Related Article

Sparstrategien:

Sparstrategien: Ersparnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Geldverwaltung, da sie finanzielle Sicherheit bieten und die Möglichkeit bieten, unerwartete Ausgaben zu decken, ohne sich verschulden

Budgetierung und Geldmanagement

Die Budgetierung ist der Grundstein für ein effektives Geldmanagement. Durch die Erstellung eines Budgets erstellen Sie einen Finanzplan, der sicherstellt, dass Sie immer genug Geld